ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 98.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.45 ทอง 5  
6 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 90.11 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 89.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 88.73 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.36 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป. สุโขทัย เขต 1 88.04 ทอง 11  
12 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 86.56 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.42 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.29 ทอง 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 85.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 84.44 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83.31 ทอง 18  
19 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.31 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.16 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.51 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 82.46 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 81.36 ทอง 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ สพป. พิจิตร เขต 1 80.74 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.55 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.35 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 78.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.36 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.35 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 75.68 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.47 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 75.19 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 74.53 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 73.84 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 73.17 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 71.69 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 67.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 67.26 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.52 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 62.66 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน