ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 97.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สพป. สุโขทัย เขต 2 96.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 95.26 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 92.27 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 89.58 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.27 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87.31 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86.46 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.09 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป. สุโขทัย เขต 1 86.04 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.71 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 84.92 ทอง 14  
15 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84.79 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 84.24 ทอง 16  
17 โรงเรียนปัวพิทยา สพป. พะเยา เขต 2 83.95 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.38 ทอง 18  
19 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 82.16 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 82.05 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.72 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.43 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 81.01 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 80.68 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 80.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79.90 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 77.64 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.83 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.82 เงิน 30  
31 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก สพป. พิจิตร เขต 2 75.81 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.73 เงิน 32  
33 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.65 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 74.27 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 72.16 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 72.08 เงิน 37  
38 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 72.02 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.74 เงิน 39  
40 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.92 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 67.29 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน