ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 70.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน