ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชมภู สพป. พิษณุโลก เขต 2 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 76.40 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 75.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 73.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 73.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 71.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 69.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 68.40 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว สพป. เชียงราย เขต 3 68.40 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน