ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สพป. ลำพูน เขต 1 65 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 61 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน