ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 83.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.40 เงิน 11  
13 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ลำพูน เขต 2 72.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 67.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.40 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 65.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. พะเยา เขต 2 65.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 65.20 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65.20 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 64.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64.80 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 64.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 61.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 60.40 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน