ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีวิทยา สพป. ตาก เขต 1 81.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 81.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.20 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 79.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.20 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79.20 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 78.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส สพป. พิษณุโลก เขต 2 77.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 77.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนธรรม สพป. ลำปาง เขต 2 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป. ลำพูน เขต 2 76.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74.90 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง สพป. ลำพูน เขต 1 74.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74.60 เงิน 30  
32 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 74.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 73.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.80 เงิน 33  
35 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 72.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 70.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) สพป. พะเยา เขต 2 70.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน