ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 75.50 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 72.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 72.70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 69.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 66.10 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64.70 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 62.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 62.35 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 61.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60.90 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 60.30 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 58.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ สพป. พิจิตร เขต 1 56.90 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56.20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 54 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 53.10 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 52.20 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 51.60 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51.25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 50.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48.70 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 46.10 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 45.60 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 44 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 44 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน