ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) สพป. น่าน เขต 1 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 80.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 80.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 78.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78.40 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหัวโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 34  
36 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76.70 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป. เชียงราย เขต 4 76.70 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดท่าปอ สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน