ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 97.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 97.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 97.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 95.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 95.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 95.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 94.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 94.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 93.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. ลำพูน เขต 2 89.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. พะเยา เขต 1 89.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สพป. สุโขทัย เขต 1 89.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกองงาม สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดนาทะเล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน