ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 14  
17 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 64 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) สพป. ตาก เขต 2 59 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 57 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 54 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 51 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 47 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 47 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 42 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน