ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 88.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองโก สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 84.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 81.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 80.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 80.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 78.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 78.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 75.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 70.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 58.40 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน