ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) สพป. น่าน เขต 2 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะแล่ง สพป. พะเยา เขต 2 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกลับ สพป. สุโขทัย เขต 2 82.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป. สุโขทัย เขต 1 82.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 82.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 81.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 79.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ลำปาง เขต 3 79.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สพป. เชียงราย เขต 4 77.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองสูน สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านปากดุก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.20 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนต้นธงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 71.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67.60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน