ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน