ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 14  
19 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 60 ทองแดง 25  
34 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 25  
35 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน