ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 68 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน