ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 7  
13 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน