ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 71.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน