ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโซกม่วง สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 81.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 79.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 78.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 78.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 77.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 77.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 77.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 75.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน