ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหวิทยาคม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 71.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปางมะเยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 67.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 65.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน