ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 749
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชมภู สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน