ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีบังวัน สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน