ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 72 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 19  
23 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. พะเยา เขต 2 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 56 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 53 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 52 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน