ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมาบมะขาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง สพป. พะเยา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคุยขวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านป่าแขม (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านแม่ทาน สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน