ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 97.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 90.16 ทอง 5  
6 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปากพระ สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.34 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 82.17 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 81.34 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 81.17 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 80.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72.51 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70.34 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน