ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 99.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สุโขทัย เขต 1 94.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา สพป. แพร่ เขต 1 92.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 90.84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง สพป. ลำพูน เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สะเต สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิมานทิพย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จว้า สพป. พะเยา เขต 1 87.84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.84 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.35 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.18 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 83.17 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.99 ทอง 22  
23 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ สพป. แพร่ เขต 2 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.66 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.16 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. พิจิตร เขต 1 79.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 77.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป. สุโขทัย เขต 2 77.51 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป. เชียงราย เขต 2 77.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 76.01 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 75.17 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.16 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 73.83 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 73.49 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 สพป. เชียงราย เขต 4 72.17 เงิน 40  
41 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 70.51 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน