ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 97.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.03 ทอง 4  
5 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.63 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.13 ทอง 6  
7 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา สพป. ลำพูน เขต 1 89.19 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.95 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 88.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.71 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 87.69 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.31 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.31 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.13 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 86.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86.13 ทอง 18  
19 โรงเรียนชัยชุมภู สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 85.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ สพป. สุโขทัย เขต 2 85.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนย่านคีรี สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.75 ทอง 21  
24 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 85.63 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 85.38 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านผาลาด สพป. ลำพูน เขต 2 85.13 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.25 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.88 ทอง 31  
32 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 83.38 ทอง 32  
33 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 83.06 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 82.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.69 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.88 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.13 ทอง 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 79.81 เงิน 40  
41 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 77.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.50 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน