ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาราม สพป. พิจิตร เขต 2 90.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. ลำปาง เขต 3 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) สพป. ตาก เขต 2 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านฮวก สพป. พะเยา เขต 2 84.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา สพป. ลำพูน เขต 1 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย สพป. ลำปาง เขต 2 84.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 83.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านปากวัง สพป. ตาก เขต 1 82.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าชัย สพป. สุโขทัย เขต 2 80.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป. เชียงราย เขต 4 77.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 77.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.40 เงิน 38  
40 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 50 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน