ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 93.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังชิ้น สพป. แพร่ เขต 2 93.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลู้ สพป. เชียงราย เขต 4 90.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" สพป. พิจิตร เขต 2 90.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตม สพป. สุโขทัย เขต 1 90.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 89.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 89.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดป่ายาง สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. แพร่ เขต 1 88.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 88.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.80 ทอง 21  
24 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88.80 ทอง 21  
25 โรงเรียนวัดเกาะ สพป. สุโขทัย เขต 2 88.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 88.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 สพป. ลำพูน เขต 2 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 87.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) สพป. พิจิตร เขต 1 87.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านสา สพป. พะเยา เขต 2 87.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.70 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 85.30 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.90 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนพินิจวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน