ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 87.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.25 ทอง 11  
13 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 85.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 82.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 81.25 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 80.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.75 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 80.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.50 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.25 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 79.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 78.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 78.50 เงิน 33  
35 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 78.50 เงิน 33  
36 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 77.75 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 76.75 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 67.75 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 - -  
41 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  
42 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน