ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 95.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 91.56 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.13 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 91.06 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.19 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพันลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.63 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88.13 ทอง 14  
15 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 87.88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 87.75 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.31 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 87.31 ทอง 20  
22 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ลำพูน เขต 1 86.81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 86.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 86.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 82.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. พะเยา เขต 2 81.25 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 81.25 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 79.75 เงิน 36  
37 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน