ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 35  
38 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน