ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป. ลำพูน เขต 1 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 1 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป. ลำปาง เขต 2 84.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป. ตาก เขต 1 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าโก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 81.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป. ลำพูน เขต 2 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 79.10 เงิน 20  
21 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 3 77.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สพป. เชียงราย เขต 2 72.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน