ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 84.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 78.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 77.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 74.60 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน