ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 87.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 86.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาแล สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 82.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 82.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 80.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 79.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.80 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน