ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน