ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำขุม สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว สพป. เชียงราย เขต 2 66.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดดงกะพี้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 63.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 63.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 62.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 61.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60.67 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน