ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังศาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป. สุโขทัย เขต 1 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 64 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่สิน สพป. แพร่ เขต 2 63 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 62 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน