ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 11  
15 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 11  
16 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 11  
17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 11  
18 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 25  
31 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 32  
37 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 32  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 38  
42 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน