ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 85.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป. พะเยา เขต 2 84.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 77.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 75.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 74.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 67 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน