ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน