ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. แพร่ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดหนองกลอย สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดทุ่ง สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านยางแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน