ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 84.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 84.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 79.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 78.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 78.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 50 เข้าร่วม 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน