ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ สพป. พิจิตร เขต 1 91.55 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89.58 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 88.45 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 88.41 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.38 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 86.53 ทอง 15  
16 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 86.05 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.86 ทอง 18  
19 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.65 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.63 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 85.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.13 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปางห้า สพป. เชียงราย เขต 3 83.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.05 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 82.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 82.71 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 82.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.55 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนวังแก้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 75.96 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ลำปาง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน