ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 80.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.75 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 79.75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77.50 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 77.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป. สุโขทัย เขต 2 75.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 74.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 71.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 69.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69.50 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 65.75 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65.75 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 65.75 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 64.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 64.25 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 63.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62.75 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน