ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดโคกสลุด สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหมอนสูง สพป. สุโขทัย เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. ลำพูน เขต 2 68 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  
41 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 - -  
42 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน