ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 20  
27 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 20  
28 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 20  
29 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 29  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  
42 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน