ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 13  
17 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 13  
18 โรงเรียนชุมชนดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 18  
22 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 18  
23 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 18  
24 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 30  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 30  
35 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 35  
38 โรงเรียนห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -  
42 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน