ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 92.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.20 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 91.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 91.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 91.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ลำพูน เขต 2 91.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.60 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านขอนซุง สพป. สุโขทัย เขต 2 91.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91.40 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.40 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 91.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91.20 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 23  
24 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 90.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 90.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.80 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 90.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 89.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 87.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน