ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 82.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีป้าน สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76.70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับเปิบ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 74.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.65 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 73.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 72.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 71.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70.10 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69.10 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 67.65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 67.30 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอยแดน สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66.70 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64.95 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 64.90 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสบป้าก สพป. แพร่ เขต 2 64.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 62.90 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 62.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 61.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 61.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 60.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60.80 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 60.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 60.60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 60.50 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60.10 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน